TRANSFERY MASZYN I URZĄDZEŃ

Przeniesiemy Twoją maszynę, linię produkcyjną lub całą fabrykę.
Wieloletnie doświadczenie w wykonaniu transferów pozwalają na podjęcie najbardziej skomplikowanych wyzwań logistycznych.

TRANSFERY i RELOKACJE

Demontaż, wyprowadzenie z budynku, załadunek, logistyka, ponowny montaż, uruchomienie. Sprawujemy pełną kontrolę nad każdym etapem projektu relokacji.

Odpowiedni personel w odpowiednim miejscu. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych, podestów ruchomych czy suwnic.
Wieloletnie doświadczenie i dziesiątki wykonanych transferów pozwalają nam podejmować się wyzwań w całej Europie, a ostatnio nawet w Afryce.

LOGISTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Współpracujemy ze sprawdzonymi przewoźnikami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i ubezpieczenia, aby przewożony towar bezpiecznie dotarł na docelowe miejsce.