Projekty zagraniczne zawieszone

Szanowni Klienci, w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwłaszcza objęcia dwutygodniową kwarantanną wszystkich obywateli Polski powracających z zagranicy) jesteśmy zmuszeni zawiesić wszelkie projekty prowadzone poza granicami Polski.Liczymy na zrozumienie i uszanowanie decyzji władz Polski, abyśmy w komplecie mogli powrócić do wykonywania zadań po ustaniu pandemii.