AUTOMATYKA

Automatyzacja procesów przemysłowych od koncepcji, poprzez montaż, aż po uruchomienie.

KONCEPCJA I PROJEKTOWANIE

Projektowanie systemów w oparciu o koncepcję stworzoną razem z klientem. Wsparcie w wyznaczeniu potrzeb oraz doborze niezbędnych elementów.

Opracowanie koncepcji według potrzeb klienta
Przygotowanie schematów ideowych
Projektowanie schematów elektrycznych wraz z listą materiałową
Sporządzenie rysunków technicznych

PREFABRYKACJA SZAF STEROWNICZYCH

Prefabrykacja szaf sterowniczych razem z projektem lub według wytycznych klienta.

Kompletacja materiałów, montaż szaf zasilająco-sterowniczych, dostawa i podłączenie instalacji u klienta.

MONTAŻ INSTALACJI AKPiA

Dostawa niezbędnych materiałów, prowadzenie tras kablowych i przewodów, montaż elementów AKPiA.

Dostawa niezbędnych materiałów
Prowadzenie przewodów
Montaż elementów AKPiA (czujniki, silniki, sygnalizacja, itp)
Montaż elementów układów pneumatyki

PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW STEROWANIA

Programowanie w oparciu o sterowniki PLC

Opracowanie algorytmu działania systemu automatyki
Wykonanie programu sterownika oraz panelu operatorskiego
Uruchomienie systemu sterowania
Wsparcie podczas użytkowania i poserwisowe

INTEGRACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Integracja systemów sterowania procesami, maszynami oraz liniami produkcyjnymi.

Koncepcja integracji (również z robotami współpracującymi – cobotami)
Projektowanie systemów sterowania
Dobór i kompletacja urządzeń
Dostawa, instalacja i montaż elementów automatyki
Uruchomienie układów automatycznej kontroli urządzeń i maszyn
Szkolenie personelu w zakresie obsługi układu sterowania

SCADA

Zbieranie i archiwizacja danych procesowych w komputerowych stacjach operatorskich

Wizualizacja procesów
Archiwizacja danych procesowych
Generowanie raportów

Kontrola jakości

MODYFIKACJE I MODERNIZACJE

Modyfikacje i modernizacje istniejących systemów sterowania.

Modernizacje maszyn i urządzeń przemysłowych pod kątem zmiany systemów sterowania. Również w zakresie bezpieczeństwa maszyn i dostosowania do minimalnych wymagań przepisów.